Phoenix Criminal Lawyer
Vem väntar dig i skogen?

Vi vill göra ett lajv baserat på Shakespeares En midsommarnattsdröm. Det är en fantastisk historia om passion och vägval. Vår tolkning kommer att följa händelserna i pjäsen till viss del, men också lämna stora möjligheter för nya infall och händlser. Lajvet ligger i gränslandet mellan lajv och improvisationsteater.

Det finns en hel del skriva roller – men också möjligheten att skicka in egna förslag som passar med de fyra gruppernas stämningstexter. Alla roller kommer att presenteras helt öppet på hemsidan – deltagare som inte vill veta saker om andras roller eller grupperingar får välja att inte läsa.

Vi har inget intresse av att vara heteronormativa. Folk får spela vilket genus de vill och vilken sexuella läggning de vill. Vissa roller kommer vara uttalat monogam, andra uttalat polyamorösa.

Ett krav vi har på deltagarna är att de under 2012 innan lajvet ska ha läst pjäsen (på något språk) eller sett en uppsättning eller filmatisering. Vi rekommenderar bland annat Hoffmans A Midsummer Night’s Dream (1999).